News & Events

Ki sa estati pwoteje tanporè (Temporary Protected Status, TPS) pou Ayiti ye?

TPS se yon stati imigrasyon tanporè ki bay kèk Ayisyen yon pwoteksyon pou yo pa depòte yo epi ki pèmèt yo jwenn yon pèmi travay. Aprann plis isit la: (Kreyòl ayisyen) TPS pou Ayiti